Learn, Network & Share Best Practice/Dysgu, Rhwydweithio A Rhannu Arfer Gorau

REGISTER / COFRESTRWCH

Education Buildings Wales focuses on the funding, design, build, management and maintenance of schools, colleges and universities across Wales.

Event Partner /
Partner Digwyddiad:

Mae Cynhadledd Adeiladau Addysg yn canolbwyntio ar ariannu, dylunio, adeiladu, rheoli a chynnal ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.

Keynote / Siaradwr Allweddol
Kirsty Williams AM

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg / Cabinet Secretary for Education, Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Discover the Next Generation of Learning spaces/
Darganfyddwch y mannau Cynhyrchu Dysgu Nesaf