Education Buildings Wales focuses on the funding, design, build, management and maintenance of schools, colleges and universities across Wales.

Mae Cynhadledd Adeiladau Addysg yn canolbwyntio ar ariannu, dylunio, adeiladu, rheoli a chynnal ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.

Event Partner / Partner Digwyddiad:

Keynote / Siaradwr Allweddol

Kirsty Williams AM

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg / Cabinet Secretary for Education, Llywodraeth Cymru / Welsh Government